Condicions de venda

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

https://lacasaguapa.com (en endavant, la Web) és un lloc web propietat de KM Export Management, d'ara endavant el propietari, amb CIF / NIF nº: B63313902 i domicili social a: C / Lluís Companys, 25, Local, CP 08470 - Sant Celoni (Barcelona).

L'accés, reproducció i ús dels serveis del web requereix l'acceptació prèvia de les Condicions d'Ús vigents en cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan ho consideri oportú, mitjançant la publicació d'el nou text a la Web. Es responsabilitat de l'usuari conèixer les condicions d'ús abans d'accedir als productes i serveis de la web; en cas de no estar d'acord amb les mateixes, li preguem, s'abstingui d'utilitzar-la.

PROPIETAT

La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d'ordinador, inclosos els codis html de la pàgina web, etc.), la propietat intel·lectual li correspon al PROPIETARI, llevat pel que fa a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.

El propietari i els seus llicenciadors retenen en tot moment la propietat intel·lectual sobre la web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport a què s'incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d'ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s'entén reservat.

A més de l'anterior, el propietari és responsable de la selecció, disseny de l'estructura i la disposició dels continguts del web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d'efectuar les inversions substancials orientades a l'obtenció, digitalització i presentació de la mateixa, corresponent-li, per tant, la protecció que l'article 12 i el títol VIII de el Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.

El propietari és també l'únic amo de el disseny i imatge gràfica de la web, reservant-se les accions legals pertinents que li puguin correspondre contra les persones que realitzin imitacions o usos deslleials de el mateix.

CONTINGUTS WEB I DESCÀRREGUES. USOS PERMESOS I PROHIBITS.

Està permesa:

La navegació per la web, és a dir, l'accés i visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que aquesta no sigui voluntària i formi part integrant i essencial de l'procés tecnològic de transmissió. La navegació per determinades seccions de la web requereixen el previ registre.
Beneficiar (previ registre), dels serveis i avantatges prestats per EL PROPIETARI a través del web als seus usuaris, en les condicions que s'assenyalin expressament en les diferents seccions.

Queda terminantment prohibit:

Qualsevol operacions respecte del Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells que siguin contràries a la llei, els bons costums i la bona fe.
Qualsevol utilització fora de l'àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin fins comercials o professionals, inclòs l'enviament de publicitat o missatges i la recopilació i tractament de dades de tercers.
Qualsevol tipus d'extracció, comunicació pública i / o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l'àmbit privat d'ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S'exceptua d'aquesta prohibició la publicació en mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa.
La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la web o de qualsevol dels productes facilitats a través d'aquesta.
Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d'aquestes Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la web, a altres usuaris o de qualsevol tercer.

ENLLAÇOS A LA WEB

Queda autoritzat l'establiment de vincles i híper vincles amb la web des d'altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca del PROPIETARI, de la web o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquesta. En l'establiment de vincles amb la web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres.
Queda prohibit l'establiment de vincles des de pàgines o llocs web amb continguts promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat.

Així mateix, queda expressament prohibit l'establiment d'enllaços amb fins mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d'elements extrets de la web, sense el consentiment previ i exprés del PROPIETARI

En cap cas podrà entendre que els vincles a la web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions del PROPIETARI amb els titulars d'aquests, ni implica suport, patrocini o recomanació del PROPIETARI sobre els mateixos, de manera que el propietari no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L'USUARI

Com a client o usuari de la web, Un. Es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través de la mateixa ia no emprar-los per:

1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia de el terrorisme o que atempti contra els drets humans.

3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

4. Difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació del PROPIETARI o de tercers.

5. Atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, industrial, d'imatge, honor o altres que corresponguin al PROPIETARI o a tercers.

El propietari tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades a la web o no, i queda facultada per retirar-los quan consideri oportú.

La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d'ús i molt especialment, del que preveu la present clàusula, facultarà al PROPIETARI per donar-li de baixa de forma immediata com a usuari o subscriptor de la web.

Formes de pagament

Les formes de pagament admeses a la botiga online són:

• Targeta de crèdit

• Transferència bancària

MÈTODES D'ENVIAMENT

Els mètodes d'enviament disponibles a la botiga online són:

• Enviament 24-48h, 3,99 € per a comandes inferiors a 25 €

• Enviament gratuït per a les comandes superiors a 25 €.

• Punt de recollida, Botiga La Casa Maca.

TERMINIS DE LLIURAMENT

El termini de lliurament per als enviaments realitzats són de 24-48h a través de MRW.

DESISTIMENT I CANCEL·LACIÓ

El client disposa de des de la recepció de la comanda per desistir voluntàriament de la seva compra, sense cap penalització i sense indicació dels motius. En cas que el consumidor i usuari vulgui desistir de la compra del producte o contractació de el servei, podrà utilitzar el formulari de desistiment (dit formulari el podrà trobar a la pàgina següent) per comunicar la seva decisió a venedor o prestador de servei.

S'haurà tornar la compra amb tots els seus productes. En tot cas, per motius d'higiene dels productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar, en el seu embalatge i precinte original i amb tots els accessoris.

La Casa Guapa assumirà els costos de l'enviament per devolució.

El client serà responsable que, tant el producte com el seu embalatge, arribi en perfecte estat, i és necessari empaquetar els articles de forma adequada, per tal d'evitar un possible deteriorament durant el transport.

Un cop rebut el paquet de devolució, verificarem el seu estat i en el moment en què comprovem que tant els articles retornats, com els possibles accessoris, mostres, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, li enviarem a el client un correu electrònic per notificar-li de l'aprovació o rebuig del seu reemborsament.

El reemborsament de tots els pagaments rebuts per la compra, incloses les despeses de lliurament es realitzarà dins dels següents al desistiment.

El reemborsament serà processat a través del mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial.

Reservat el dret a retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

No realitzarem el reemborsament si el producte ha estat utilitzat.

En cas que el client rebi un producte equivocat o en mal estat, o en cas de pèrdua o danys de productes per part de l'empresa de transport, el client podrà sol·licitar la seva devolució i / o reposició, dins dels posteriors al lliurament de la mateixa. En aquest cas, ens comprometem a assumir els costos d'enviament de la devolució, ens encarregarem de recollir el producte defectuós i / o restituir el producte que falta per un altre producte idèntic sense cost addicional per al client.

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte o servei contractat).

• A l'atenció de (aquí haurà inserir el nom de l'empresa, adreça completa i, si disposa d'ells, el número de telèfon, fax i correu electrònic):

• Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo del meu / desistim del nostre (*) contracte de venda de el següent bé / prestació de el següent servei (*).

• Comanda el / sol·licitat el dia (*).

• Nom i domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

• Data i signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Per sol·licitar un canvi de producte, el client ha de contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic pedidos@lacasaguapa.com dins dels 15 dies hàbils posteriors a la recepció de la comanda indicant el núm de comanda, referència de l'article o articles i motiu de la devolució.

Li contestarem al teu email en un termini màxim de 24 hores indicant quan recollirem el teu paquet o que ho lliuri en un punt de recollida de correus.

Quan ho tinguem al nostre magatzem procedirem a fer-li el reemborsament de la seva comanda en el seu compte, si volgués fer un canvi has de realitzar de nou la comanda amb la nova referència.

SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

El client podrà cancel·lar la comanda sense cap càrrec enviant un correu electrònic a: pedidos@lacasaguapa.com, l'horari d'atenció a el públic és de: 09:45 a 19,15h.

Si la comanda no ha sortit dels nostres magatzems, el cancel·larem sense problema, però si la comanda ja està de camí haurà de seguir el procediment per a la devolució.

Protecció de dades

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privadesa. A el fer ús d'aquesta pàgina web es consisteix el tractament d'aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

MODIFICACIONS

EL PROPIETARI es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en la web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Encara que el propietari posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d'errors la informació continguda a la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada a el dia. Tampoc està garantida l'obtenció de cap resultat o fi concret, de manera que l'accés i utilització del Web, és d'exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients.

ACCIONS LEGALS

El propietari perseguirà l'incompliment d'aquestes Condicions d'Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciadors, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, exercitant totes les accions , civils i penals, que li puguin correspondre en dret.